چهارمین آلبوم حیدرکاکی

آلبوم موسیقی «نوای تنبور» چهارمین اثر از «حیدرکاکی»، توسط مؤسسه  فرهنگی و هنری «ماهور»، روانه ی بازار موسیقی شد.«نوای تنبور» مجموعه قطعاتی از ساخته های «حیدرکاکی» است که بر اساس موسیقی کهن تنبور و در قالب تکنوازی اجرا شده و فضای ملودیک آن در مایه ی «چهارگاه» و برخی مقامها از موسیقی تنبور است که فواصل آنها منطبق بر چهارگاه بوده و در اوزانِ متنوع ارائه گردیده است.

۸ قطعه در این اثر گنجانده شده که عبارتند از «وه هار» -که فضای ملودیک آن از مقام حقن حقن استخراج و با بهره گیری از دستگاه چهارگاه در ریتم پنج ضربی بسط و گسترش یافته است-، «مقام شاخوشینی» -که در اینجا به صورت سازی و بدون آواز، با ریتم هفت ضربی و از روند ملودیک این مقام منطبق بر فواصل چهارگاه است، به اجرا در آمده است. «پریشان یار» -که برداشت آزاد از ضربی لزگی در دستگاه چهارگاه است و با بهره گیری از مقام داوود نه کوره فضای جدیدی از نظر ملودیک و ریتمیک به وجود آورده است، «نوای کهن» – که واریاسیون هایی از مقام های تنه میری،یاران جم نیام و خاس بژنه است و در فواصل چهارگاه و پرده های شاخوشین اجرا میشود، «نوای تنبور» -که دارای وزن ده ضربی است و حالت های متعدد از این ریتم توآم با بهره گیری از مقام هی گیان اجرا می گردد، «یاد یار» -که بر اساس دو آهنگ فولکلوریک کرمانشاهی به نام هی لاوه و چوپان کیش، در اینجا هر دو تغییر مد یافته اند و درمد چهارگاه ارائه می شود، «آواز عشق» -که این آواز نیز پیوندی بین چهارگاه و شاخوشینی است و در اجرای آن از گوشه ی منصوری در چهارگاه و نیز از مقام شاخوشینی استفاده شده و در ادامه با ریتمی به نام نه ضربی لنگ که از ریتم درونی مقام ها استخراج شده است ادامه می یابد، «وصل یار» -این قطعه نیز در فضای مقام شاخوشینی و چهارگاه و ریتم آن در ابتدا نوعی شش ضربی معروف به شش ضربی سقزی است (رقص مخصوص سقز در این ریتم است) که در نهایت قطعه به اوج خود میرسد و با ریتم تند دو ضربی و ریز متوالی به پایان می رسد.

حیدر کاکی (۱۳۵۱- گوران)، نوازنده تنبور و سه تار و دارنده ی کارشناسی موسیقی و کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه سوره می باشد. وی از محضر اساتیدی بزرگی چون مصطفی کمال پورتراب، تقی ضرابی، علی اکبرشکارچی، ساسان فاطمی، داریوش پیر نیاکان، عطا ا…جنگوک، محسن حجاریان، محس الهامیان، وارطان ساهاکیان و کیاوش صاحب نسق بهره مند شده است. از این موسیقیدان، مقالاتی در فصل نامه موسیقی ماهور و مجله هنر و موسیقی و کتابی تحت عنوان زمینه شناخت تنبور چاپ شده و آلبومی بانام ته رز تنبوراز نشر آوای باربد در بازارموجود است.آلبوم موسیقی «نوای تنبور» چهارمین اثر از «حیدرکاکی»، توسط مؤسسه  فرهنگی و هنری «ماهور»، روانه ی بازار موسیقی شد.«نوای تنبور» مجموعه قطعاتی از ساخته های «حیدرکاکی» است که بر اساس موسیقی کهن تنبور و در قالب تکنوازی اجرا شده و فضای ملودیک آن در مایه ی «چهارگاه» و برخی مقامها از موسیقی تنبور است که فواصل آنها منطبق بر چهارگاه بوده و در اوزانِ متنوع ارائه گردیده است.

۸ قطعه در این اثر گنجانده شده که عبارتند از «وه هار» -که فضای ملودیک آن از مقام حقن حقن استخراج و با بهره گیری از دستگاه چهارگاه در ریتم پنج ضربی بسط و گسترش یافته است-، «مقام شاخوشینی» -که در اینجا به صورت سازی و بدون آواز، با ریتم هفت ضربی و از روند ملودیک این مقام منطبق بر فواصل چهارگاه است، به اجرا در آمده است. «پریشان یار» -که برداشت آزاد از ضربی لزگی در دستگاه چهارگاه است و با بهره گیری از مقام داوود نه کوره فضای جدیدی از نظر ملودیک و ریتمیک به وجود آورده است، «نوای کهن» – که واریاسیون هایی از مقام های تنه میری،یاران جم نیام و خاس بژنه است و در فواصل چهارگاه و پرده های شاخوشین اجرا میشود، «نوای تنبور» -که دارای وزن ده ضربی است و حالت های متعدد از این ریتم توآم با بهره گیری از مقام هی گیان اجرا می گردد، «یاد یار» -که بر اساس دو آهنگ فولکلوریک کرمانشاهی به نام هی لاوه و چوپان کیش، در اینجا هر دو تغییر مد یافته اند و درمد چهارگاه ارائه می شود، «آواز عشق» -که این آواز نیز پیوندی بین چهارگاه و شاخوشینی است و در اجرای آن از گوشه ی منصوری در چهارگاه و نیز از مقام شاخوشینی استفاده شده و در ادامه با ریتمی به نام نه ضربی لنگ که از ریتم درونی مقام ها استخراج شده است ادامه می یابد، «وصل یار» -این قطعه نیز در فضای مقام شاخوشینی و چهارگاه و ریتم آن در ابتدا نوعی شش ضربی معروف به شش ضربی سقزی است (رقص مخصوص سقز در این ریتم است) که در نهایت قطعه به اوج خود میرسد و با ریتم تند دو ضربی و ریز متوالی به پایان می رسد.

حیدر کاکی (۱۳۵۱- گوران)، نوازنده تنبور و سه تار و دارنده ی کارشناسی موسیقی و کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه سوره می باشد. وی از محضر اساتیدی بزرگی چون مصطفی کمال پورتراب، تقی ضرابی، علی اکبرشکارچی، ساسان فاطمی، داریوش پیر نیاکان، عطا ا…جنگوک، محسن حجاریان، محس الهامیان، وارطان ساهاکیان و کیاوش صاحب نسق بهره مند شده است. از این موسیقیدان، مقالاتی در فصل نامه موسیقی ماهور و مجله هنر و موسیقی و کتابی تحت عنوان زمینه شناخت تنبور چاپ شده و آلبومی بانام ته رز تنبوراز نشر آوای باربد در بازارموجود است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *